TTF chuyển nhượng vốn tại công ty con, dự thu hơn 50.6 tỷ đồng

28/02/2020 02:03

Mới đây, HĐQT của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty tại CTCP Lâm Nghiệp Trường Thành.

TTF chuyển nhượng vốn tại công ty con, dự thu hơn 50.6 tỷ đồng 

Mới đây, HĐQT của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty tại CTCP Lâm Nghiệp Trường Thành.

Cụ thể, Công ty sẽ chuyển nhượng gần 6 triệu cổ phần của Lâm Nghiệp Trường Thành với giá không thấp hơn 8,500 đồng/cổ phần. Số tiền dự kiến thu về là hơn 50.6 tỷ đồng. Số vốn chuyển nhượng kể trên tương ứng với 99.33% vốn của Lâm Nghiệp Trường Thành.

Các tin khác