Thị trường OTC là gì?

14/03/2020 11:13

Thị trường OTC hay còn gọi là thị trường phi tập trung, là thị trường được tổ chức không dựa vào một mặt bằng giao dịch cố định như thị trường sàn giao dịch (thị trường giao dịch tập trung), mà dựa vào một hệ thống vận hành theo cơ chế chào giá cạnh tranh và thương lượng thông qua sự trợ giúp của các phương tiện thông tin. 

Tính thanh khoản của các loại chứng khoán trên thị trường OTC thường thấp hơn thị trường giao dịch tập trung, nhưng có thể đem lại lợi nhuận vượt trội hơn.

ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG OTC

Cổ phiếu giao dịch

Các cổ phiếu của các công ty cổ phần chưa đăng ký giao dịch (Upcom) và chưa niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán 
(HSX, HNX). Có 2 dạng như sau:
- Cổ phiếu có mã lưu ký, sẽ được quản lý bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)
- Cổ phiếu chưa có mã lưu ký, sẽ được quản lý bởi phòng Quản lý cổ đông của chính công ty phát hành, hoặc Công ty chứng khoán quản lý sổ cổ đông.

Việc mua bán cổ phiếu trên thị trường OTC được thực hiện theo phương thức “thuận mua, vừa bán” mà không bị bất cứ một lực bên ngoài nào (giới hạn giá, lượng cổ phiếu…) tác động.

Giao dịch OTC

Hoạt động của NĐT :Việc tham gia thị trường OTC rất đơn giản. Tuy nhiên, hoạt động của các NĐT trên thị trường không phải là độc lập, mà thường lập thành các nhóm, hội, diễn đàn để trao đổi thông tin với nhau.

Thị Trường Sở Giao Dịch

Hoạt động của thị trường chịu sự chi phối của hệ thống Luật chứng khoán

Địa điểm giao dịch tập trung qua sàn giao dịch

Giao dịch thông qua niêm yết giá trên sàn

Chỉ có một mức giá đối với 1 cổ phiếu cùng một thời điểm

Giao dịch có độ rủi ro thấp

Tổ chức quản lý trực tiếp là Sở giao dịch

VSD thực hiện thanh toán theo kết quả bù trừ đa phương với thời gian thanh toán T+2 (tiền) và T+3 (chứng khoán)

SO SÁNH THỊ TRƯỜNG OTC & THỊ TRƯỜNG SỞ GIAO DỊCH

Thị Trường OTC

Địa điểm giao dịch không qua sàn

Giao dịch bằng cơ chế thương lượng và thỏa thuận giá 

Mức giá tham khảo theo cung cầu của thị trường

Giao dịch có độ rủi ro cao

Tổ chức quản lý trực tiếp:
- Cổ phiếu có mã lưu ký: do VSD quản lý
- Cổ phiếu chưa có mã lưu ký: do phòng Quản lý cổ đông của công ty phát hành quản lý hoặc Công ty chứng khoán giữ sổ cổ đông.

Cơ chế thanh toán linh hoạt và đa dạng

Hoạt động của thị trường chịu sự chi phối của hệ thống Luật chứng khoán

Thị Trường Sở Giao Dịch

Hoạt động của thị trường chịu sự chi phối của hệ thống Luật chứng khoán

Địa điểm giao dịch tập trung qua sàn giao dịch

Giao dịch thông qua niêm yết giá trên sàn

Chỉ có một mức giá đối với 1 cổ phiếu cùng một thời điểm

Giao dịch có độ rủi ro thấp

Tổ chức quản lý trực tiếp là Sở giao dịch

VSD thực hiện thanh toán theo kết quả bù trừ đa phương với thời gian thanh toán T+2 (tiền) và T+3 (chứng khoán)

Các tin khác