TDM lên chỉ tiêu lãi trước thuế 2020 đạt 232 tỷ đồng, tăng 10%

28/02/2020 02:01

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM), ngày 05/03/2020 TDM sẽ họp bàn thông qua các nội dung về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2024, phương hướng thay đổi sử dụng vốn và thay đổi nhân sự của Công ty.

TDM lên chỉ tiêu lãi trước thuế 2020 đạt 232 tỷ đồng, tăng 10%

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM), ngày 05/03/2020 TDM sẽ họp bàn thông qua các nội dung về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn 2020 - 2024, phương hướng thay đổi sử dụng vốn và thay đổi nhân sự của Công ty.

Đặt mục tiêu tăng trưởng lãi trước thuế 10% năm 2020

Cụ thể, năm 2020, Công ty đặt chỉ tiêu nước thương phẩm đạt 64.2 triệu m3 (tăng hơn 15% so với năm 2019). Doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt gần 504 tỷ đồng và 232 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 20% và 10% so với năm 2019.

Thêm vào đó, trong năm 2020, Công ty dự kiến phát hành 4.3 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành dự kiến là 15,000 đồng/cp nhằm mục đích xây dựng Nhà máy Nước Bàu Bàng giai đoạn 2, nâng tổng số công suất nhà máy nước Bàu Bàng từ 30,000m3/ngày đêm lên thành 60,000 m3/ngày đêm.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến chi trả cổ tức khoảng 12% trên tổng số vốn điều lệ cho cổ đông và trích lập 25% lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư và phát triển, 6% vào quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Còn về việc triển khai dự án, TDM lên kế hoạch tiếp tục hoàn thiện và đưa vào sử dụng dự án mở rộng Nhà máy Nước Dĩ An tăng công suất thêm 100,000 m3/ngày đêm và Nhà máy Nước Bàu Bàng tăng công suất thêm 30,000 m3/ngày đêm.

Định hướng doanh thu tăng bình quân 18% trong 5 năm tới

Trong 5 năm tiếp theo, TDM lên kế hoạch doanh thu bình quân tăng 18% so với năm trước. Tới năm 2024, doanh thu của Công ty đạt 809 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt hơn 513 tỷ đồng. Cổ tức chia hàng năm tối thiểu đạt mức bằng năm 2020 (12%/vốn điều lệ) hoặc có thể tăng trưởng thêm.

Theo TDM, trong tương lai ngành nước vẫn sẽ là ngành đầu tư chủ yếu của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty sẽ mở rộng đầu tư vào một số lĩnh vực tương tự nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch sản xuất của TDM trong giai đoạn 2020-2024

Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TDM

Năm 2019 doanh thu tăng 16% đạt 419 tỷ đồng

Theo TDM, tình hình sản xuất của Công ty năm 2019 tương đối thuận lợi. Sản lượng tiêu thụ nước tăng 17%, giá nước điều chỉnh tăng thêm 5% ngay từ đầu năm. Nguồn nước thô phục vụ sản xuất chủ yếu được lấy từ sông Đồng Nai và hồ Phước Hòa với lưu lượng khá dồi dào và ổn định.

TDM ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt gần 419 tỷ đồng và 204 tỷ đồng, tăng 16% và 7% so với năm trước. Như vậy, TDM đã hoàn thành 100% chỉ tiêu về doanh thu so với Nghị quyết đại hội cổ đông 2019 đề ra.

Thay đổi phương án sử dụng vốn

Trong năm 2019, Công ty đã hoàn tất việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ với số lượng cổ phần phát hành là 14.5 triệu cp, giá bình quân gần 26,000 đồng/cp. Do đó, tổng số tiền Công ty thu từ đợt phát hành gần 377 tỷ đồng với mục đích ban đầu nhằm mở rộng Nhà máy Nước Dĩ An.

Tuy nhiên đến ngày 27/09/2019 số tiền thu được từ đợt phát hành mới được tháo phong tỏa.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của các doanh nghiệp trong khu vực cũng như các chi phí sản xuất Công ty đã huy động và tìm được nguồn tài trờ về vốn vay từ Quỹ đầu tư địa phương. Do đó, HĐQT đã thống nhất dùng khoản tiền thu được từ đợt phát hành để tiếp tục đầu tư cho các công trình phục vụ sản xuất trong tương lai.

Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của TDM

Thay đổi nhân sự trong năm 2020

Ngày 05/02/2020, ông Lý Thế Anh Tuấn – Thành viên HĐQT độc lập của TDM đã trình đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ngày 19/02/2020, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc – cổ đông sáng lập của TDM sở hữu 13.66% vốn điều lệ, đã giới thiệu ông Nguyễn Hữu Nghĩa vào vị trí thành viên HĐQT độc lập của Công ty.

Dự kiến đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty sẽ diễn ra vào ngày 05/03/2020 nhằm thông qua các kế hoạch đã nêu trên.

Các tin khác