SEA: Lãi Công ty mẹ 2019 hơn 63 tỷ đồng, dự án 2-4-6 Đồng Khởi chưa được cấp quyền sử dụng đất

28/02/2020 02:01

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (UPCoM: SEA) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2019 với đa phần các chỉ tiêu đều tăng. Trong đó, SEA ghi nhận lãi ròng năm 2019 đạt hơn 63 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước.

SEA: Lãi Công ty mẹ 2019 hơn 63 tỷ đồng, dự án 2-4-6 Đồng Khởi chưa được cấp quyền sử dụng đất

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (UPCoM: SEA) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4/2019 với đa phần các chỉ tiêu đều tăng. Trong đó, SEA ghi nhận lãi ròng năm 2019 đạt hơn 63 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 4/2019 Công ty mẹ SEA. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4/2019 của SEA

Tính riêng trong quý 4/2019, SEA ghi nhận doanh thu thuần gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 37 tỷ đồng và giá vốn hàng bán tăng 59%, đạt gần 21 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lợi nhuận gộp ghi nhận gấp 5 lần, đạt gần 17 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay của SEA ghi nhận âm hơn 13 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp của SEA trong quý 4 tăng gấp 3 lần so cùng kỳ, đạt hơn 15 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4/2019, SEA ghi nhận lãi ròng đạt hơn 39 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Theo giải trình của Công ty, bên cạnh việc doanh thu tăng mạnh, công ty còn điều chỉnh giảm chi phí lãi vay chuyển qua vốn hóa tài sản nên lãi ròng trong kỳ này tăng mạnh.

Theo thuyết minh báo cáo, Công ty phải ghi giảm khoản mục tài sản vô hình đối với quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với khu đất 2-4-6 Đồng Khởi, Q1, TPHCM do cơ quan chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Theo đó, Công ty ghi tăng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của SEA tính đến ngày 31/12/2019 ghi nhận đạt hơn 627 tỷ đồng ứng với quyền sử dụng đất tại số 2-4-6 Đồng Khởi, Q1, TPHCM, đồng thời, vốn hóa chi phí lãi vay liên quan.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của SEA

Nguồn: BCTC Công ty mẹ quý 4/2019

Lũy kế cả năm 2019, SEA ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 144 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lãi ròng ghi nhận gấp đôi năm 2018, đạt hơn 63 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của SEA ghi nhận đạt hơn 24 tỷ đồng, tăng 53% so với năm trước. Trong đó, chi phí nhân viên quản lý chiếm 79%, đạt gần 19 tỷ đồng.

Công ty gần như không ghi nhận chi phí lãi vay trong năm, trong khi năm trước ghi 17.5 tỷ đồng khoản mục chi phí này.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của SEA ghi nhận đạt hơn 1,814 tỷ đồng, tăng 11% so với con số đầu năm.

Bên cạnh đó, SEA ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn tăng 131% so với đầu năm, đạt gần 60 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu lớn nhất hơn 18 tỷ đồng của CTCP Thép Vạn Thành.

Ngược lại, tài sản cố định vô hình của Công ty là quyền sử dụng đất tại Lô C2 KCN Sóng Thần 2 giảm 27 lần so với đầu năm, xuống chỉ còn gần 21 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn trong năm 2019 của SEA cũng ghi nhận đạt hơn 332 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm với khoản vay 250 tỷ đồng vay CTCP Xây dựng Bắc Nam 79.

Hiện tại, giá cổ phiếu SEA đang giao dịch quanh mức 14,500 đồng/cp (ngày 25/02/2020), tăng 12% qua 1 năm với khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 11,200 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu SEA từ đầu năm 2019 đến nay

Các tin khác