Slide 2
Hướng dẫn mở TK Online
TIN BÁNGiáKLThời gian
  MCMI48.50050.00004:57
  THACO26.00050.00010:13
  THACO25.00050.00001:54
  THACO27.000400.00007:53
  MCMI48.50050.00009:11
  MCMI48.000100.00009:08
  MSB8.00010.00004:20
  TVSI42.0001.500.00010:31
  PGBANK11.00050.00001:55
  PGBANK9.00050.00009:17
  BAV26.70020.00003:51
  BAV36.70020.00002:45
  PHGC55.00020.00002:40
  PHGC54.50020.00010:50
  BAV26.60020.00010:46
  OCB10.80020.00012:16
  OCB12.00040.00004:04
  SEABANK15.00030.00003:58
  BAV40.00060.00003:56
  ABBANK8.00050.00003:54
  BAV31.00050.00003:48
  BAV26.50015.00002:57
  HABECO15.00020011:28
  DANAPHA15.00020.00010:55
  SEABANK18.000100.00009:44
  BAV30.00010.00012:01
  THACO32.00020.00012:00
  VTPO54.00030.00011:58
  EXIMLAND6.00050.00011:57
TIN MUAGiáKLThời gian
  MSB14.000100.00010:18
  MCMI67.000100.00008:24
  OCB16.50050.00007:48
  MCMI48.50030.00006:25
  BVQTTN17.500100.00010:10
  LSG5.000100.00007:51
  MCMI48.000500.00010:31
  MCMI48.000100.00009:28
  LSG5.000100.00009:10
  SGBANK11.500100.00009:09
  OCB12.600100.00009:08
  MSB1.000.0007.60009:11
  ABBANK7.400100.00009:09
  LSG5.800500.00009:05
  LSG4.60036.00008:44
  MCMI45.80050.00008:30
  PGBANK100.000100.00012:30
  ASCH51.00030.00012:27
  OCB13.500190.00012:26
  ASCH40.00010.00010:35
  ASCH50.00036.00010:31
  OCB12.30010.00011:16
  OCB11.00030.00010:00
  OCB12.00030.00003:55
  THACO36.00010.00003:53
  PGBANK10.000100.00002:50
  OCB10.700100.00002:49
  PHGC49.00050.00002:47
  THACO36.00010.00002:43
  SCB4.100100.00002:42
  SCB4.050180.00002:24
  SGBANK4.100100.00010:55
  THACO35.50010.00010:48
  BAV25.00030.00010:35
  SEABANK16.00050.00003:18
  SEABANK16.00030.00003:07
  SEABANK16.00025.00002:44
  OCB10.50020.00003:36
  PGBANK10.00050.00003:35
  PHGC49.5005.00003:34
  PHGC49.00012.00012:20
  PGBANK9.90035.00012:18
  OCB10.50020.00004:03
  SEABANK9.50035.00004:01
  ABBANK7.00025.50004:00
  ABBANK7.00020.00003:53
  BAV26.00024.00003:44
  ABBANK7.55068.00002:59
  BAV25.00021.50002:56
  BAV23.00038.00002:58
  OCB10.40050.00011:22
  APL12.00020010:16
  SEABANK16.00050.00009:32
  THACO32.00020.00009:45
  BAV24.50015.00011:50
  PGBANK10.000100.00011:49
  SEABANK18.00030.00011:48
  BAV24.00026.00011:47
  DANAPHA15.00020.00011:46
  SGBANK10.00010.00011:44
  MSB9.500150.00011:42
  NAM A BANK6.00020.00011:41
  SEABANK26.00018.00011:40
  BAV23.00035.00011:39
  PVMC10.000100.00011:38
  MEDIPLANTEX36.00010.00011:36
  APL18.000100.00011:35
  LSG10.00024.00011:34
  HABECO45.00010.00011:33
  HDBank23.00010.00011:32
  SEABANK16.00050.00011:31
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)Xem thêm
TIN BÁNGiáKLThời gian
TIN MUAGiáKLThời gian
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)Xem thêm
TIN BÁNGiáKLThời gian
TIN MUAGiáKLThời gian
(Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, KL: CP)Xem thêm

Môi giới cổ phiếu

 • Kết nối cổ phiếu OTC
 • Giao dịch nhanh chóng
 • Tư vấn khuyến nghị
Read More

Repo cổ phiếu OTC

 • Lãi suất ưu đãi
 • Giải ngân nhanh chóng
 • Thời hạn vay linh hoạt
Read More

Đăng tin giao dịch cổ phiếu

 • Mở tài khoản miễn phí
 • Dịch vụ đăng tin vip
 • Dịch vụ đăng tin thường
Read More

IR&PR doanh nghiệp

 • Cung cấp giá Cổ Phiếu
 • Cung cấp dữ liệu
 • PR doanh nghiệp
Read More

09/07/2020 - 09:11 bởi Admin

Hướng dẫn NĐT tham gia giao dịch Trái phiếu chính phủ tại sở HNX

HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA TRÊN THỊ TRƯỜNG GIAO DỊCH THỨ CẤP TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

Đăng ký
Gọi ngay