Giao dịch ký quỹ (Margin) và dịch vụ thu xếp Margin,

08/06/2020 10:09

1. Giao dịch ký quỹ:

Là sản phẩm hỗ trợ vốn mà Công ty Chứng khoán cung cấp cho KH vay để thực hiện giao dịch mua chứng khoán nằm trong danh mục quy định của Ủy Ban Chứng Khoán.

Đối tượng: Khách hàng có nhu cầu sử dụng Margin để mua Chứng khoán hoặc Sử dụng với mục đích cá nhân

Kênh đăng ký:  Đăng ký online tại đây

2. Dịch vụ thu xếp Margin thường và Margin 3 bên,

2.1 Margin thông thường: 

 • Thời gian đáo hạn: 90 ngày, gia hạn 90 ngày

 • Lãi suất cho vay: 13,5%/năm và thay đổi theo từng thời kỳ. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn.

 • Phí duy trì dịch vụ: Miễn phí

 • Hạn mức: Cấp lần đầu 10 tỷ và xét tăng hạn mức trong quá trình giao dịch

 • Chứng khoán cho vay: Nằm trong danh mục của theo danh mục của Ủy ban

 • Tỷ lệ cho vay: 10%- 50%

2.2 Margin 3 bên:

 • Thời gian đáo hạn: 90 ngày, gia hạn 90 ngày

 • Lãi suất cho vay: 13,5%/năm và thay đổi theo từng thời kỳ. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn.

 • Phí duy trì dịch vụ: Miễn phí

 • Hạn mức: Cấp lần đầu 10 tỷ và xét tăng hạn mức trong quá trình giao dịch

 • Chứng khoán cho vay: Nằm trong danh mục của theo danh mục của Ủy ban

 • Tỷ lệ cho vay: 10%- 50%

3. Ưu điểm của dịch vụ thu xếp Margin của chúng tôi

 • Sử dụng đòn bẩy tài chính giúp Quý khách tối đa hóa cơ hội đầu tư, gia tăng lợi nhuận

 • Danh mục đa dạng và được điều chỉnh theo tình hình thị trường

 • Chứng khoán chờ về và chứng khoán vừa khớp lệnh đều được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.

 • Tiền bán chứng khoán chờ về được tính vào sức mua mà không cần thực hiện ứng trước tiền bán

 • Lãi suất cạnh tranh

 • Cho phép đảo nợ các khoản vay

4. Đối tác của chúng tôi: 

Đối tác của chúng tôi là các Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, Công ty Chứng khoán và các tổ chức tài chính khác nhau ở Việt Nam cũng như Quốc Tế.

5. Điều kiện liên quan đến vay giao dịch ký quỹ

Giá trị tài sản đảm bảo (TSDB): Tổng số lượng chứng khoán giao dịch ký quỹ * Tỷ lệ tính tài sản đảm bảo * Giá căn cứ

Trong đó:

 • Giá căn cứ  = Min ( Giá tham chiếu, giá chặn)

 • Giá chặn là giá tối đa để tính gái trị tài sản đảm bảo của tài khoản

 • Giá chặn do bên vay quy định dựa trên đánh giá rủi ro của thị trường.

Tỷ lệ ký quỹ thực tế tính theo % (Rtt) đươc tính theo công thức sau:

Rtt= [Giá trị TSDB/( Tổng giá trị nợ thực tế-Tiền-Tiền bán chứng khoán chờ về)]*100

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 100%

Tỷ lệ ký quỹ duy trì: 90%

Tỷ lệ xử lý : 85%

Giá trị TSDB bổ sung ( tiền ký quỹ bổ sung, chứng khoán ký quỹ bổ sung):

 • Số tiền ký quỹ bổ sung = Tổng giá trị nợ thực tế - tiền - tiền bán chứng khoán chờ về - ( Giá trị TSDB* tỷ lệ ký quỹ ban đầu/ Tỷ lệ ký quỹ duy trì)

 • Giá trị chứng khoán ký quỹ bổ sung = [(Tổng giá trị nợ thực tế - tiền - tiền bán chứng khoán chờ về)* Tỷ lệ ký quỹ duy trì/ Tỷ lệ ký quỹ ban đầu] -  Giá trị TSDB

 • Số lượng chứng khoán ký quỹ bổ sung = Giá trị chứng khoán ký quỹ bổ sung / (Giá căn cứ* Tỷ lệ ký quỹ)

6. Nguyên tắc trả nợ

 • Khi tài khoản có tiền, hệ thống sẽ tự động thu nợ vào cuối ngày.

 • Thứ tự trả nợ: Trả nợ theo tuổi nợ, các món nợ nào đến hạn sớm nhất sẽ đươc ưu tiên trả nợ trước.

Thông tin liên hệ:

Quý khách hàng có nhu cầu vay Margin cổ phiếu vui lòng liên hệ:

Hà Nội: Ông Nguyễn Văn Mạnh

Mobile:0976 876 950

Tp.HCM : Ông Nguyễn Hữu Lợi

Mobile : 0979.890.662

Các tin khác

Đăng ký
Gọi ngay