FLC hoãn mua lại cổ phiếu FHH vì dịch Covid-19

07/04/2020 01:47

CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian thực hiện cam kết kết mua lại cổ phiếu FHH theo chính sách ESOP-FHH.

Theo Thông báo số 09/TBTB-FLC ngày 06/02/2020 của Tập đoàn FLC về việc thực hiện cam kết mua lại đối với mã cổ phiếu FHH, FLC đã và đang thu xếp, chuẩn bị mọi nguồn lực cho việc thực hiện cam kết mua lại theo thời hạn đã cam kết với CBNV (không chậm hơn ngày 15/04/2020).

Tuy nhiên, đại dịch toàn cầu Covid-19 đang diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, cho đến nay tại Việt Nam, số lượng ca nhiễm đã tăng lên con số hàng trăm người, các lệnh kiểm soát, dừng hoạt động đông người, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết đang được Chính Phủ và chính quyền địa phương áp dụng tại nhiều nơi.

Vì vậy, ban lãnh đạo FLC và FLC Homes thông báo đến CBNV: (i) Sự kiện bất khả kháng – đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thực hiện cam kết mua lại đối với mã cổ phiếu FHH theo chính sách ESOP-FHH và (ii) áp dụng chính sách “kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ hợp đồng” do sự kiện bất khả kháng theo quy định tại các hợp đồng giao dịch đã ký và Điều 296 Luật Thương mại 2005 đối với cam kết mua lại mã cổ phiếu FHH theo chính sách ESOP-FHH. Cụ thể:

Kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ mua lại mã cổ phiếu FHH theo chính sách ESOP-FHH trong thời hạn 5 tháng kể từ ngày 15/04/2020, nhưng không sớm hơn 2 tháng kể từ thời điểm đại dịch Covid-19 được kiểm soát.

Thủ tục thực hiện cam kết mua lại thực hiện theo quy trình đã thống nhất, trong đó có điều chỉnh thời gian gửi văn bản yêu cầu mua lại là 5 ngày làm việc trước thời điểm thực hiện nghĩa vụ mua lại mã cổ phiếu FHH

Các tin khác

Đăng ký
Gọi ngay