CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

29/03/2020 10:14

1. Tên Công ty

– Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA

– Tên tiếng Anh : THANH HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY

– Tên viết tắt : THAWACO

2. Trụ sở chính: Số 99, đường Mật Sơn – Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Điện thoại: (0373 852 966) – Fax: (0373 856 648)

– Email:cnth@capnuocth.vn – Website: capnuocth.vn

– Mã số thuế: 2800219549

– Quyết định thành lập: số 4753/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa thành Công ty cổ phần.

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2800219549 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 03/10/2005 và cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 27/5/2016.

4. Tư cách pháp nhân: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng.

5. Vốn điều lệ của Công ty: 318.277.000.000 VNĐ
(Bằng chữ: Ba trăm mười tám tỷ hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn).

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty : Ông Nguyễn Huy Nam. – Chức danh : Tổng giám đốc

 

Mã ngành, nghề KDTên ngành, nghề kinh doanh
 Tổng thầu thực hiện các dự án cấp thoát nước theo hình thức chìa khoá trao tay.
1104

Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Chi tiết: Sản xuất nước lọc tinh khiết và các sản phẩm từ nước lọc tinh khiết

5510

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết: Dịch vụ khách sạn

3290

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Thiết kế, chế tạo, sản xuất máy móc, vật tư thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

3530 (Chính)

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

Chi tiết: Sản xuất nước sạch

3600

Khai thác, xử lý và cung cấp nước

Chi tiết: Kinh doanh nước sạch

4100

Xây dựng nhà các loại

4210

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

4290

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, thủy lợi quy mô vừa và nhỏ, đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35KV; Xây dựng, lắp đặt thiết bị công nghệ cho các công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải và chất thải rắn.

4312

Chuẩn bị mặt bằng

Chi tiết: San lấp mặt bằng

4633

Bán buôn đồ uống

Chi tiết: Kinh doanh nước lọc tinh khiết và các sản phẩm từ nước lọc tinh khiết.

4659

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Kinh doanh máy móc, vật tư thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

8299

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Xuất nhập khẩu máy móc, vật tư thiết bị công nghệ chuyên ngành cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

8532

Giáo dục nghề nghiệp

Chi tiết: Đào tạo công nhân kỹ thuật chuyên ngành cấp thoát nước; liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về sản xuất kinh doanh thuộc các lĩnh vực hoạt động của công ty

6810

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

7110

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Thẩm định, lập dự án, tổng dự toán và dự toán các công trình: cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; giao thông, thuỷ lợi, dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật, điện lực, điện dân dụng, điện chiếu sáng, đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35KV. Thiết kế công trình hạ tầng; thiết kế công trình dân dụng; thiết kế kiến trúc công trình. Giám sát thi công xây dựng công trình hạ tầng, thuỷ lợi. Tư vấn trong các lĩnh vực: đấu thầu xây lắp; cung cấp vật tư, thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước.

7490

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.

7911

Đại lý du lịch

 

 

DSC_0015

Các tin khác