Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
logo-top
VNINDEX     933.09 ( -5.04  -0.54% )    KL:206,753,001     Open: 938.13    Hi: 940.53    Lo: 932.32
Ebroker Banner
Giá: 5.000 VNĐ/CP
Thành viên manhpro
Khối lượng: 20.000
Thời gian: 10/09/2013 10:11
Số lượt xem: 2.008
Mệnh giá: 10.000 VNĐ
Mô tả:

Cần bán nghiêm túc CP Eximland, vui lòng liên hệ

Số điện thoại: 0976876950
Ngày tham gia: 06/09/2013
Địa điểm:
Hỗ trợ trực tuyến
Tin đối ứng
Mô tả Giá KL Địa điểm Thời gian
Cần mua nghiêm túcsố lượng lớn CP Eximland 4.500 100.000 09-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 4.500 70.000 10-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 4.400 20.000 10-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 4.500 500.000 10-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 4.600 200.000 10-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 4.500 300.000 10-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 4.400 100.000 10-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 4.500 150.000 10-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 4.300 50.000 10-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 4.400 10.000 Toàn Quốc 10-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 4.500 50.000 Toàn Quốc 10-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 4.500 60.000 Toàn Quốc 10-09
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 4.400 50.000 Tp.HCM 10-09
Can mua co phieu EXIMLAND khoi luong lon 10.000 100.000 Toàn Quốc 01-04
mua co phieu EXIMLAND gia tot 10.500 50.000 Toàn Quốc 01-04
Eximland - CTCP Exim 10.000 100.000 Toàn Quốc 03-04
can mua cp Eximland 4.700 100.000 Toàn Quốc 04-04
mua cổ phiếu Eximland 3.500 200.000 Toàn Quốc 03-06
cổ phiếu Eximland 3.400 500.000 Toàn Quốc 03-06
Cần mua số lượng lớn cổ phiếu Eximland 3.500 300.000 Toàn Quốc 03-06
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu EXIMLAND 3.400 500.000 Toàn Quốc 03-06
Cần mua gấp số lượng lớn cổ phiếu EXIMLAND 3.500 100.000 Toàn Quốc 05-06
Cần mua số lượng lớn cổ phiếu EXIMLAND 3.400 100.000 Toàn Quốc 05-06
Cần mua gấp số lượng lớn cổ phiếu EXIMLAND 3.500 100.000 Toàn Quốc 05-06
Cần mua gấp số lượng lớn cổ phiếu EXIMLAND 3.300 50.000 Toàn Quốc 05-06
Cần mua nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 4.500 500.000 Toàn Quốc 03-06
Mô tả Giá KL Địa điểm Thời gian
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 5.000 500.000 10-09
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 4.900 5.000 10-09
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 4.800 7.500 10-09
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 4.900 9.500 10-09
Cần bán nghiêm túc cổ phiếu Eximland 4.700 23.000 10-09
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 5.000 10.000 Toàn Quốc 10-09
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 5.000 100.000 Toàn Quốc 10-09
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 4.900 50.000 Hà Nội 10-09
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 5.000 100.000 Tp.HCM 10-09
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 5.100 50.000 Toàn Quốc 10-09
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 5.100 60.000 Tp.HCM 10-09
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn cổ phiếu Eximland 5.200 100.000 Hà Nội 10-09
Cần bán nghiêm túc số lượng lớn CP Eximland 5.100 100.000 Toàn Quốc 11-09
Can ban gap cho phieu EXIMLAND 4.300 20.000 Toàn Quốc 02-04
Cần bán số lượng lớn cổ phiếu EXIMLAND 4.000 500.000 Toàn Quốc 03-06
Cần bán gấp cổ phiếu EXIMBANK 4.000 50.000 Toàn Quốc 05-06
Cần bán gấp số lượng lớn cổ phiếu EXIMLAND 4.000 100.000 Toàn Quốc 05-06
Cần bán gấp số lượng lớn cổ phiếu EXIMLAND 400.000 200.000 Toàn Quốc 06-06
Cần bán CP Eximland 4.100 100.000 Toàn Quốc 02-09
Cần bán CP Eximland 4.000 350.000 Hà Nội 02-09
Can ban so luong lon co phieu eximland 5.200 100.000 Toàn Quốc 12-07
Thông tin mã OTC : EXIMLAND
EXIMLAND Đơn vị giá: Nghìn VNĐ,   KL: Nghìn CP
P/E :
  1. Chi tiết về EXIMLAND
Hỗ trợ trực tuyến
Support:

Thống kê trên CophieuOTC
CT OTC: 61 CT UPCOM: 62
Tin mua: 202 Tin bán: 99
© Copyright 2008-2013 COPHIEUOTC.COM. All Rights Reserved .