Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp
logo-top
VNINDEX     990.36 ( -6.74  -0.68% )    KL:203,600,240     Open: 997.60    Hi: 998.56    Lo: 990.36
Ebroker Banner
Tin bán Giá Khối lượng Giờ đăng
sell ABBANK 10.000 5.000 09:12
sell MSB 6.200 180.000 02:29
sell OCB 10.600 50.000 10:08
sell VABANK 6.000 5.500 08:19
sell VEAM 25.000 50.000 01:52
sell VTG 40.000 3.000 03:08
sell VINAPHARM 19.200 50.000 05:19
sell MOBIFONE 27.600 5.600 10:23
sell VINAPHARM 18.600 30.000 10:21
sell PHUTHOTOURIST 14.200 50.000 10:19
sell PHUTHOTOURIST 14.000 200.000 09:49
sell VINAPHARM 18.600 100.000 05:05
sell VEAM 23.500 200.000 08:43
sell FPTS 10.000 2.600 06:19
sell MICX 12.000 20.000 03:57
sell FTELECOM 10.000 2.600 07:55
sell CTVT 20.000 30.000 09:08
sell PVCB 5.000 200.000 02:13
sell VIETJET 93.000 5.000 10:46
sell MICX 13.500 30.000 05:33
sell PVCB 5.000 180.000 04:41
sell VIETJET 96.000 15.000 01:58
sell PETROLIMEX 10.000 1.000 11:40
sell PETROLIMEX 10.000 1.000 11:39
sell NOVALAND 80 10.000 01:40
sell QNS 81.500 50.000 01:41
sell VPBANK 9.200 5.000 03:55
sell CTVT 14.500 85.000 10:06
sell TCB:OTC 15.000 100.000 09:07
sell VPBANK 10.000 5.000 04:36
sell FPTS 11.000 100.000 02:55
sell FPTS 11.000 100.000 02:55
sell HABECO 40.000 20.000 02:13
sell PETROLIMEX 10.200 55.000 11:32
sell LVBANK:OTC 9.500 7.000 05:35
sell LN NAM BO 24.000 300.000 04:05
sell EXIMLAND 5.200 100.000 07:51
sell SABECO 78.000 100.000 01:41
sell VPBANK 9.500 25.000 12:44
sell EXIMLAND 4.000 350.000 09:46
sell EABANK 7.500 150.000 09:44
sell ABBANK 5.500 150.000 09:41
sell EXIMLAND 4.100 100.000 09:38
sell BLIC 9.500 20.000 10:50
sell EABANK 8.000 30.000 08:04
sell EABANK 8.000 30.000 11:10
sell EABANK 9.000 30.000 06:59
sell EXIMLAND 400.000 200.000 12:28
sell EXIMLAND 4.000 100.000 10:36
sell EXIMLAND 4.000 50.000 09:58
Tin mua Giá Khối lượng Giờ đăng
sell NAM A BANK 8.500 100.000 03:20
sell Petrowaco 5.600 50.000 12:16
sell MSB 5.400 100.000 01:50
sell MSB 5.400 100.000 01:38
sell MSB 5.400 100.000 01:37
sell LVBANK:OTC 11.000 100.000 09:32
sell OCB 9.500 200.000 03:46
sell TCB:OTC 32.000 35.000 03:44
sell LVBANK:OTC 9.500 200.000 03:42
sell TCB:OTC 33.000 65.000 02:14
sell OCB 9.500 55.000 10:24
sell LVBANK:OTC 7.500 55.000 08:21
sell ABBANK 3.500 5.000 05:37
sell MOBIFONE 24.000 23.000 04:42
sell PHUTHOTOURIST 13.500 36.000 04:39
sell PHUTHOTOURIST 13.500 36.000 04:49
sell MOBIFONE 24.000 35.000 04:48
sell PHUTHOTOURIST 13.500 22.000 03:07
sell MOBIFONE 24.000 35.000 03:06
sell VINAPHARM 17.200 40.000 08:37
sell VINAPHARM 17.200 50.000 07:21
sell VINAPHARM 17.300 60.000 06:55
sell VINAPHARM 17.200 50.000 11:16
sell VINAPHARM 17.100 70.000 10:23
sell VINAPHARM 17.600 50.000 05:02
sell PHUTHOTOURIST 13.500 22.000 03:04
sell MOBIFONE 23.500 35.000 03:00
sell VINAPHARM 17.800 45.000 02:58
sell MOBIFONE 23.300 100.000 02:16
sell PHUTHOTOURIST 13.400 50.000 01:05
sell PHUTHOTOURIST 13.600 1.200.000 12:59
sell VINAPHARM 17.000 30.000 09:35
sell VINAPHARM 17.400 29.000 07:39
sell MOBIFONE 23.500 18.000 03:57
sell VINAPHARM 17.800 80.000 03:54
sell VINAPHARM 10.000 80.000 03:51
sell VINAPHARM 17.500 55.000 02:14
sell HDBank 7.800 500.000 09:46
sell PHUTHOTOURIST 12.600 45.000 05:21
sell MOBIFONE 26.000 60.000 05:13
sell VEAM 22.000 100.000 10:00
sell VEAM 22.200 50.000 09:55
sell HDBank 8.200 200.000 02:51
sell HDBank 8.000 50.000 02:43
sell PETROLIMEX 40.000 55.000 09:40
sell LVBANK:OTC 7.000 100.000 09:40
sell LVBANK:OTC 7.200 80.000 09:38
sell PETROLIMEX 39.000 1.000 02:47
sell VIETJET 86.000 10.000 10:36
sell PETROLIMEX 34.000 10.000 09:23
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, Khối lượng: Số cổ phiếu
Tin bán Giá Khối lượng Giờ đăng
sell APL 18.000 30.000 09:33
sell APL 18.000 30.000 11:17
sell PETROLIMEX 10.000 1.000 09:36
sell PETROLIMEX 10.000 1.000 09:11
sell PETROLIMEX 10.000 1.000 11:43
sell HHA 30.000 50.000 05:08
sell PEC 1.900 40.000 12:18
sell NDC 45.000 1.000 01:31
sell NDC 35.000 50.000 09:42
Tin mua Giá Khối lượng Giờ đăng
sell RCC 11.000 30.000 09:46
sell APL 15.000 20.000 09:39
sell HHA 30.000 100.000 07:38
sell PEC 9.500 50.000 09:36
sell NDC 10.000 10.000 10:58
sell NDC 10.000 50.000 09:34
sell NDC 30.000 10.000 09:27
sell BTG 10.000 50.000 11:10
sell NDC 18.000 100.000 09:43
Đơn vị giá: Nghìn VNĐ, Khối lượng: Số cổ phiếu
Thống kê trên CophieuOTC
CT OTC: 59 CT UPCOM: 44
Tin mua: 189 Tin bán: 98
  • right1
© Copyright 2008-2013 COPHIEUOTC.COM. All Rights Reserved .